ยินดีต้อนรับสู่ “ภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชา” กับครูหยก

          ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

โฆษณา

“แท็บเล็ต” วันนี้เด็กไทยพร้อมหรือยัง

         

            รัฐบาลปัจจุบัน(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้มีนโยบาย“แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ( Tablet for Education )” ที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนได้ใช้สื่อแท็บเล็ตทุกคน  ได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่โดยโครงการ  One Tablet  PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนประมาณ 539,466 คน  เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่สำคัญของการนำสื่อแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งนี้

             แต่นับจนถึงวันนี้นักเรียน ป.1 ก็ยังไม่ได้รับแท็บเล็ตดังกล่าว  แต่ถ้าถามว่าวันนี้เด็กไทยพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนแทนหนังสือ  ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้

             แน่นอนว่า  นโยบายแจกแท็บเล็ตสร้างความฮือฮาไม่น้อยต่อวงการศึกษาไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า  จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าและคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่   รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้  แสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นป.1  หรือไม่  และจะเป็นการยั่วยุต่อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์หรือไม่

              แต่รัฐบาลก็ได้ตอบข้อคำถามของพรรคประชาธิปัตย์ว่า  ไม่เป็นการสิ้นเปลืองเพราะงบประมาณที่ใช้น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลชุดก่อนใช้ในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเสียอีก  ส่วนเรื่องราคาต่อเครื่องนั้นประมาณ 2,000 – 3,000  บาท  เท่านั้น  และส่งผลดีต่อนักเรียนที่ไม่ต้องแบกกระเป๋าที่มีหนังสือมากมายในแต่ละวันอีกด้วย  และสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ตมีภาพและเสียงที่กระตุ้นต่อการรับรู้ของนักเรียน ป.1 ได้เป็นอย่างดี

               เราต้องจับตาดูกันว่า  แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.1  สามารถเพิ่มพูนความรู้และมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากน้อยเพียงใด

ไม่อยากพลาด  เรื่องข่าวเด่น   ข่าวร้อน  ติดกระแส  ต้องกด like  ด้วยนะจ๊ะ

social media4

This slideshow requires JavaScript.

UTQ ออนไลน์

SMEdu4

P1060600 by krupiangjai
P1060600, a photo by krupiangjai on Flickr.

คอมพิวเตอร์

การบรรยาย by iPattt
การบรรยาย, a photo by iPattt on Flickr.

นักเรียนตั้งใจเรียนมากค่ะ

love young like

love young like by krukitiya
love young like, a photo by krukitiya on Flickr.

สวยๆๆ..:)